pracujemy wytrwale /we've been working persistently/...


zapraszamy za /welcome for/: